134.

My Lord Supreme,
My soul pleases You every day. So can my body. From now on it shall just do it.

Мой Господи Всевишни,
душата ми Те радва всеки ден. Тялото ми също може. Отсега нататък то просто ще го прави.