134.

My Lord Supreme,
My soul pleases You every day. So can my body. From now on it shall just do it.

Мой Господи Всевишни,
душата ми Те радва всеки ден. Тялото ми също може. Отсега нататък то просто ще го прави.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 134
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.