133.

My Lord Supreme,
Do make me realise Your Compassion-ordained duty for me.

Мой Господи Всевишни,
накарай ме да осъзная дълга, който ми е отреден от Твоето Състрадание.