136.

My Lord Supreme,
Your outer world loves the lover in me most. Your inner world loves the forgiver in me most.

Мой Господи Всевишни,
Твоят външен свят обича най-много любящия в мен. Твоят вътрешен свят обича най-много прощаващия в мен.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 136
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.