136.

My Lord Supreme,
Your outer world loves the lover in me most. Your inner world loves the forgiver in me most.

Мой Господи Всевишни,
Твоят външен свят обича най-много любящия в мен. Твоят вътрешен свят обича най-много прощаващия в мен.