137.

My Lord Supreme,
Your greatness-world fascinates my eyes. Your goodness-world liberates my eyes.

Мой Господи Всевишни,
светът на Твоето величие пленява очите ми. Светът на Твоята доброта освобождава моите очи.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 137
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.