150.

My Lord Supreme,
Now is the time for me to give You my outer life's all: ignorance. Now is the time for me to give You my inner life's all: gratitude.

Мой Господи Всевишни,
сега е моментът да Ти дам всичко от външния си живот: невежеството. Сега е моментът да Ти дам всичко от вътрешния си живот: благодарност.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 150
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.