149.

My Lord Supreme,
If You want to give me a mind, then give me the mind that can understand the world and not the mind that wants to be understood by the world.

Мой Господи Всевишни,
ако искаш да ми дадеш ум, тогава ми дай такъв, който може да разбере света, а не такъв, който иска да бъде разбран от света.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 149
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.