24.

My sweet Lord,
Do make me feel that one unfathomable Smile of Yours is infinitely more valuable than all my earthly possessions and all my heavenly achievements.

Мой мили Господи,
накарай ме да почувствам, че една Твоя бездънна Усмивка е неизмеримо по-ценна от всички мои земни притежания и небесни постижения.