23.

My sweet Lord,
Forgive me when I bring You my imaginary problems and my illusory complaints.

Мой мили Господи,
Прощавай ми, когато Ти нося моите въображаеми проблеми и лъжовни оплаквания.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.