26.

My sweet Lord,
What I eternally need is Your God-Oneness. What I daily need is Your Heaven-Love. What I at every moment need is Your Compassion-Ocean.

Мой мили Господи,
това, от което вечно се нуждая, е Твоето Божествено Единство. Това, от което се нуждая всеки ден, е Твоята Небесна Любов. Това, от което се нуждая всеки миг, е Океанът на Твоето Състрадание.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.