27.

My sweet Lord,
I have but one very, very serious problem. I am terribly afraid of Your transcendental Height.

"My sweet child,
I too have one very, very serious problem. I am terribly afraid of your division-day and your separation-night."

Мой мили Господи,
имам един много, много сериозен проблем. Ужасно се страхувам от Твоята трансцендентална Висота.

"Мило Мое дете,
Аз също имам един много, много сериозен проблем. Ужасно се страхувам от твоя разделящ ден и твоята отдалечаваща нощ."

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.