33.

My Lord Supreme,
In the aspiration-world I try to help those who need a new beginning.
In the desire-world I try to help those who want a final end.

Мой Господи Всевишни,
в света на стремежа аз се опитвам да помагам на тези, които се нуждаят от ново начало.
В света на желанията се опитвам да помагам на тези, които искат окончателен завършек.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.