32.

My Lord Supreme,
Do make me Your mirror so that You can see Yourself, admire Yourself and enjoy Your transcendental Beauty's Perfection and Your universal Duty's Satisfaction.

Мой Господи Всевишни,
направи ме Твое огледало, за да можеш да виждаш Себе си, да се възхищаваш на Себе си, да се наслаждаваш на Съвършенството в Своята трансцендентална Красота и на Удовлетво-рението от Твоя Вселенски Дълг.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.