35.

My Lord Supreme,
Before I die, I shall leave only one legacy: my devoted life's gratitude-heart.

Мой Господи Всевишни,
преди да умра, ще оставя само едно наследство: благодарното сърце на моя посветен живот.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.