36.

My Lord Supreme,
Do grant me the vision to see Your endless Grace inside my small efforts, and to see inside Your Grace the smile-dance of my liberation.

Мой Господи Всевишни,
дай ми взор, с който да виждам Твоята безкрайна Милост в малките си усилия, а в Милостта Ти да виждам усмихващия се танц на моето освобождение.