41.

My Lord Supreme,
My prayer-life is my begging hole.
My meditation-life is my becoming whole.

Мой Господи Всевишни,
моят живот на молитва е бедняшката ми колиба.
Животът ми в медитация е градежът на моята цялост.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.