41.

My Lord Supreme,
My prayer-life is my begging hole.
My meditation-life is my becoming whole.

Мой Господи Всевишни,
моят живот на молитва е бедняшката ми колиба.
Животът ми в медитация е градежът на моята цялост.