40.

My Lord Supreme,
Do tell my tongue to tell the world how great Your creation is and how good Your Vision is.

Мой Господи Всевишни,
кажи на езика ми да говори пред света колко велико е Твоето творение и колко добро е Твоето Прозрение.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.