45.

My Lord Supreme,
You are infinitely higher than my highest thoughts of You.
You are infinitely more compassionate than my heart feels.
My Lord, my ever-compassionate Lord!

Мой Господи Всевишни,
Ти си безкрайно по-възвишен от най-възвишените ми мисли за Теб.
Ти си безкрайно по-състрадателен, отколкото чувства сърцето ми.
Мой Господи, мой вечно състрадателни Господи!

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.