46.

My Lord Supreme,
May my death try to glorify You, as my life now tries to glorify You.

Мой Господи Всевишни,
нека смъртта ми се опита да Те прослави така, както сега животът ми се старае да Те прослави.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.