68.

My Lord Supreme,
Do take away only three things from me: yesterday's failure-night, today's doubt-cloud and tomorrow's death-surrender.

Мой Господи Всевишни,
вземи ми само три неща: вчерашната нощ на поражения, днешния облак от съмнения и утрешното покорство пред смъртта.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 68
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.