68.

My Lord Supreme,
Do take away only three things from me: yesterday's failure-night, today's doubt-cloud and tomorrow's death-surrender.

Мой Господи Всевишни,
вземи ми само три неща: вчерашната нощ на поражения, днешния облак от съмнения и утрешното покорство пред смъртта.