67.

My Lord Supreme.
I do not need Your Compassion-Height. I do not need Your Justice-Light. I need only Your Existence-Delight.

Мой Господи Всевишни,
не ми е нужна Висотата на Твоето Състрадание. Не ми е нужна Светлината на Твоята Справедливост. Нуждая се само от Насладата на Твоето Съществуване.