67.

My Lord Supreme.
I do not need Your Compassion-Height. I do not need Your Justice-Light. I need only Your Existence-Delight.

Мой Господи Всевишни,
не ми е нужна Висотата на Твоето Състрадание. Не ми е нужна Светлината на Твоята Справедливост. Нуждая се само от Насладата на Твоето Съществуване.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 67
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.