70.

My Lord Supreme,
Do give me the capacity to feel that my self-effort can succeed only when Your God-Grace precedes.

Мой Господи Всевишни,
дай ми способността да почувствам, че личното ми усилие може да донесе успех само когато е предшествано от Твоята Божествена Милост.