71.

My Lord Supreme,
May Your inner Voice awaken me and inspire me and Your outer Choice perfect me and fulfil You in Your own Way.

Мой Господи Всевишни,
нека Твоят вътрешен Глас да ме пробуди и вдъхнови, а Твоят външен Избор да усъвършенства мен и удовлетвори Теб по Твой Начин.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 71
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.