8.

My sweet Lord,
I wish to run in the outer world to get Your Compassion and Illumination. I wish to run in the inner world to get Your Perfection and Satisfaction.

Мой мили Господи,
Аз искам да тичам във външния свят, за да получа Твоето Състрадание и Просветление. Искам да тичам във вътрешния свят, за да получа Твоето Съвършенство и Удовлетворение.