7.

My sweet Lord,
Do fulfil my two prayers. My first prayer is to have the capacity to wait endlessly after I have asked You a question. My second prayer is to have the capacity to offer You my gratitude-sea immediately after I have received Your blessingful and fruitful answer.

Мой мили Господи,
вслушай се в двете ми молитви. Моята първа молитва е да мога да чакам безкрайно, след като съм Ти задал въпрос. Втората ми молитва е да мога да Ти поднасям моето море от благодарност веднага щом получа Твоя благославящ и плодотворен отговор.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.