96.

My Lord Supreme,
What I have is a broken heart. What I am is a smashed life. At long last they have discovered their right place — Your Compassion-Heart.

Мой Господи Всевишни,
това, което имам, е разбито сърце. Това, което съм, е смазан живот. Най-после те откриха къде е мястото им — в Твоето Състрадателно Сърце.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 96
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.