95.

My Lord Supreme,
An unaspiring life — how can it be my goal? Do give me a different goal, I pray.

Мой Господи Всевишни,
живот без стремеж — как може това да е целта ми? Дай ми друга цел, умолявам Те.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 95
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.