98.

My Lord Supreme,
My faith in myself may die; my hope, too. But not my surrender to You, my Lord. Never!

Мой Господи Всевишни,
вярата ми в себе си може да умре, надеждата ми — също. Ала не и предаването ми на Теб, мой Господи. Никога!

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 98
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.