99.

My Lord Supreme,
I have only one desire, only one aspiration-Your Compassion-Sea.

Мой Господи Всевишни,
аз имам само едно желание, само един стремеж — Твоето Море от Състрадание.