16. Много съм изненадан

О, небе на любовта ми,
аз съм гласът на твоята Вечност.
Ти знаеше ли това?
Не?
Много съм изненадан.

О, море на предаването ми,
аз съм изборът на твоята Безкрайност.
Ти знаеше ли това?
Не?
Много съм изненадан.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.