19. Какво ме дразни

Намесата на света ме дразни.

Равнодушието на Небесата ме дразни.

Предпочитанието на моя ум ме дразни.

Снизхождението на моето сърце ме дразни.

Безочието на моя витал ме дразни.

Самодоволството на моето тяло ме дразни.

Уверението на моята душа ме дразни.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.