23. Кое е възможно

Което е невъзможно,
е невъзможно.
Не можеш да останеш завинаги
човек-животно.

Което е възможно,
е възможно.
Ето, виж!
Ти също си Бог.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.