28. Без обяснение

Твоята характерна черта:
ти никога не се оплакваш.

Неговата характерна черта:
той никога не принуждава.

Моята характерна черта:
аз никога не презирам.

Характерната черта на Бог:
Той никога не обяснява.

Уви, Бог ми казва,
че Неговите обяснения
не са необходими.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.