34. Те се нуждаят

От дъха на Учителя
Бог се нуждае.

От живота на Учителя
Небесата се нуждаят.

От тялото на Учителя
земята се нуждае.

От целта-предаване на Учителя
Учителят се нуждае.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.