41. Любов, предаване, единство

Любовта дава плод в предаването.
Предаването дава плод в единството.

Предаването е Душата-Прозрение на Божественото.
Единството е Целта-Съвършенство на човечеството.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.