44. Поток от Екстаз

Животът на желанията
е живот
на несекващи въздишки.

Животът на стремежа
е живот
на просветляващо облекчение.

Животът на осъзнаването
е живот
на нероден и безсмъртен
Поток от Екстаз.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.