46. Моите тайни

Една болезнена тайна:
аз не съм виждал
Лицето на Бог.

Една многообещаваща тайна:
аз се нуждая от Бог постоянно
и безрезервно.

Една общоизвестна тайна:
Бог ме обича безусловно
и вечно.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.