Част I — Осъзнаване

Въпрос: Кои са първите стъпки, за да навлезем в духовния живот?

Шри Чинмой: Първо, човек трябва да почувства нуждата от духовния живот. Той трябва да усети пълно неудовлетворение от външния живот, от външния свят. Той също трябва да почувства, че има един друг свят, друг живот, и това е вътрешният свят, вътрешният живот. Човек трябва да усети, че ако е сигурен и удовлетворен във вътрешния свят, само тогава ще има сигурност и удовлетворение и във външния свят.

Ако знаете какво ще получите от духовния живот, ще ви е много по-лесно да направите първата стъпка. Духовният живот ще ви даде в изобилие вътрешен мир, радост и блаженство. Хората плачат за име и слава, земни постижения, успех, напредък и много други неща. Те са прави за себе си. Но от този момент нататък вие трябва да започнете да плачете вътрешно за радост, покой в ума и за разбуждането на вашето вътрешно съзнание.

Всички ние имаме два вида съзнание: едното е ограничено и е обвързано със земята, а другото е безгранично. Това безгранично, всеобщо Съзнание е вътре в нас. Затова рано сутрин навлезте дълбоко навътре. Концентрирайте се върху сърцето и се опитайте да почувствате как едно дете плаче вътре във вас. Това е вашата душа. После съзнателно се постарайте да се отъждествите с това вътрешно същество, което е изцяло ваше. Когато се отъждествите с него, ще видите как то плаче за вас, плакало е и ще плаче за вас през вечността, докато не станете неразделимо едно с Абсолютната Истина.

Така че рано сутрин, за пет или десет минути, се опитайте да влезете дълбоко навътре със съзнателния си ум или с вашето чисто и искрено сърце и почувствайте нуждата от вътрешния живот. Веднъж щом усетите тази необходимост, вътрешното ви същество ще ви води, ще ви оформя, ще ви моделира по-нататък по пътя. Накрая ще можете да крачите по пътя и да тичате. Ако можете да навлезете дълбоко навътре и да посеете с вътрешния си плач семето на стремежа, то рано или късно непременно ще пожънете богата реколта.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.