Въпрос: Помагат ли ни преживяванията от миналото да разберем сегашното си положение?

Шри Чинмой: Аз винаги казвам, че миналото е прах, миналото е прах. И искам да повторя посланието, че миналото е прах. Нека миналото потъне в забрава. Миналото не е дало на никого от нас осъзнаване на Бог. Настоящето е това, което ще даде на всеки от нас осъзнаване на Аз-а. Посланието за златното утре е това, което ще навлезе в настоящето и ще промени живота ни отвътре и отвън. Всяка нова година означава напредък, а напредъкът няма край. Нашето пътешествие е вечно. Нашата Цел е вечно надминаващото се Отвъдно.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.