Въпрос: Каква полза можем да имаме от практикуването на Йога?

Шри Чинмой: От Йога можете да извлечете всякакви облаги. Ако практикуваме Йога, за да постигнем материални придобивки, материално богатство и материално благополучие, то Йога ще ни даде всичко това. Но трябва да знаем какво всъщност искаме. Ако искаме нещо постоянно и безкрайно, нещо осъществяващо и преобразяващо, нещо, което ще ни даде постоянна радост, наслада, чувство за съвършенство, ако с такава цел практикуваме Йога, то това е съвсем правилно и вярно. В противен случай, ако искаме само материално богатство, ще го получим, като се молим на Бог: „Господи, имам нужда от пари, искам богатства, искам име и слава”. Бог ще ни даде всички тези неща, защото Той е всичко. Той изпълнява всичките ни желания. Но удовлетворението, постоянното удовлетворение, вечната радост, не могат да бъдат извлечени от подобни желания.

Ако смятаме, че това са ползите, които искаме от Йога – име, слава, богатство, задоволство от това да покажем на света колко сме велики – ще получим всичко това, защото Йога е единство с Бог. Ако се молим на Бог за такива облаги, Той ще се обедини с нас в едно по-ниско ниво на съзнанието. Но ако искаме да постигнем Бог в най-висшето ниво на съзнанието, където всичко е Любов, Наслада, Съвършенство и Истина, трябва да знаем, че Йога може да ни даде също и това: Йога притежава ключа. Най-висшата Йога може да ни даде тези облаги. Тя е всепроникваща и всеосъществяваща. Много неща можем да получим от Йога. Само че трябва да знаем дали ще се задоволим с по-малката цел или искаме да стигнем най-висшата Цел, където съжителстват Безкраят, Вечността и Безсмъртието.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.