Въпрос: Приемането на околния свят не прави ли вашия път по-труден?

Шри Чинмой: Този път е най-лесният, най-сигурният и най-бързият. Ако казвате, че тези, които се изолират, като се скриват в хималайските пещери и пренебрегват обществото, ще имат по-малко трудности в осъзнаването на Бог, съгласен съм. Но ако те не приемат човечеството, какво придобиват в крайна сметка? Ако имаме едно малко парче земя, тогава и реколтата ни ще е малка. Но ако имаме много земя и имаме възможности и пособия да я обработваме, то ще пожънем богата реколта. Ние със сигурност ще получим щедро осъзнаване в безгранични размери, защото сме приели човечеството.

Ако обичам своя Баща и виждам как моите братя и сестри все още не са Го осъзнали, какво ще направя тогава? Ще дам светлината си, постижението си на своите братя и сестри. Това, че светът трябва да бъде изоставен, е една стара индийска теория, която е напълно погрешна. Днес вие ще се откажете от света, утре от семейството си, а вдругиден ще се откажете от себе си. И какво ще правите тогава?

Нашият път несъмнено е път на героите, на божествените воини. Ние трябва да се борим срещу съмнението, тревогите, страха, пречките, ограниченията, несъвършенството, робството и смъртта. Но нищо не е трудно, когато истински обичаме Бог. Всичко става много спокойно и сигурно. Това е най-лесният и осъществяващ път за искрените, за напълно посветените, за смелите души, които са готови да пристъпват, да крачат, да тичат и да летят по пътя на Вечността.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.