Прости ми

Върнете се на съдържанието

Част I — Песен за опрощение

1. Jiban debata

Jiban debata daki animesh
Khama karo aji more
Ogo sumahan jagater tran
Jagi jena shubha bhore

О, Господи Всевишни на моя живот,
безсънно Те призовавам
да ми простиш днес.

О, Велики, о, Спасителна Реалност на света,
нека бъда напълно пробуден
в благодатната зора на чистотата.

Част II — Беседи за прошката

Прошка1

Когато чета на глас беседите си, това изобщо не ви въздейства. Щом обаче ви смъмря тук по време на медитацията, енергията е налице, и във вас има любов, преданост и предаване – дори да повтарям нещата отново, отново и отново. Когато говоря, аз гледам на различни страни. Поглеждам някого и виждам, че този конкретен човек не внимава. Затова повтарям казаното. После поглеждам към друг, забелязвам, че не внимава и пак повтарям. Така че се случват съвсем различни неща, когато говоря и когато четете беседата в книга. Това е като със записите, на които пея песните си. Много хора имат по-добри гласове от мен, но когато чуете моя глас, той ще ви въздейства повече от гледането на нотите. Завладяващото естество на сърцето и душата ми няма да намерите в никои ноти.

Някои тук са с нас от много, много години – Бог знае, от самото начало на нашата мисия. Само че не сте доволни от напредъка си. Виждате, че имате пред себе си повече препятствия от преди. Защо? Незабавният отговор е: защото не се стремите както някога. Защо не се стремите? Защото през годините сте направили доста грешки. Съзнателно и несъзнателно сте постъпвали неправилно и така сте създали нови трудности и препятствия, които трябва да преодолявате.

Понякога такива спънки идват от враждебните сили. Много пъти тези сили нападат търсещите без никаква причина и се опитват да погубят стремежа им. Ако сте били нападнати, може да възкликнете: „Как така Бог не ме защити?“ Но Бог ще каже: „Беше ли винаги искрен? Търсеше ли постоянно Моята Защита?“ За съжаление, отговорът е „Не“.

В някои случаи обаче вие не напредвате, защото собствената ви душа е недоволна от вас. Трябва да знаете, че вътре във вас има някой, който иска постоянно да се усъвършенствате, и това е вашата душа. Някои души са по-строги от другите. Те искат тялото, виталът, умът и сърцето да са по-съвършени, и затова, когато търсещите правят грешки, много често собствените им души ги наказват.

Винаги казвам, че вашите несъвършенства са мои несъвършенства, затова правя усилия заради вас във всички посоки и се боря с душите ви. Аз съм по-силен от вашите души и много, много пъти съм се намесвал, за да сведа до минимум или да намаля наказанието. От друга страна, в много случаи е трябвало да се подчиня на душите ви, защото вашите престъпления са били много сериозни.

И така, щом правите грешки, трябва да сте готови да страдате – не само в света на стремежа, където напредъкът ви е възпиран по различни начини, но и на телесно ниво от болести, наранявания и други проблеми. Нямате представа колко често вашите собствени души ви наказват с най-различни неразположения, които може да траят броени месеци или много години. И не само вашите души ви наказват, но и душите на други ученици. Ако някой се стреми много искрено, предано и душевно, а вие проявявате емоционалната си привързаност към него или по някакъв начин нарушавате стремежа му, то душата на въпросния човек може да ви отмъсти. Това е като да нахлуете в територията на някого, който не ви иска там. Вие сте натрапник и затова душата на другия човек ви наказва.

Не мога да твърдя, че хората, чийто стремеж е нарушен, са най-добрите ми ученици. Съвсем не! В много случаи те също имат всякакви трудности. В духовния живот те всъщност може изобщо да не превъзхождат онези, които им пречат. Само че душите им не искат те да падат по-ниско, отколкото вече са паднали. Затова, когато другите застрашават сегашното им ниво на стремеж и посветеност, душите се гневят.

Когато съзнателно извършите някакво вътрешно духовно престъпление, вие може би си мислите, че никой не знае. Но вашата душа знае и душата на другия човек също знае. Ако някой е откраднал, той може да не бъде наказан веднага. Ще има съд и какво ли още не. Случва се той да получи наказание след две или три години. Така и вие понякога не бивате наказани незабавно за вътрешните си престъпления, и затова си мислите, че провинението не е било сериозно, или дори че може би не сте сторили нищо лошо. Ала не, наказанието просто чака. В много случаи хората са започвали да получават наказание в света на душите след четири, пет, шест или десет години. През това време те може напълно да са забравили, че са извършили престъпление в света на душите. Наказанието обаче все пак идва.

Толкова често умолявам душите и дори ги заплашвам, но те искат от вас съвършенство. Те не желаят да бъдат нападани от тъмните сили на други ученици или от собствените си тяло, витал и ум. Няма как да ви говоря открито, че душата на този човек е направила това, а душата на другия е направила онова, но ви казвам като цяло колко често душите на момчетата наказват душите на момичетата и обратно. Тогава вие страдате много в света на стремежа или на телесно ниво. Страдате не защото тъмните сили са ви нападнали, а защото сте си позволили да таите в себе си тъмни сили. Дори сега тялото, виталът и умът на много от учениците понасят последствията.

От една страна, тъмните сили наистина ви нападат. Някои от тези, които страдат, изобщо не са въвлечени в емоционалния свят. Много от вас обаче също търпят наказание от собствените си души или от душите на тези, които са разстроили. Може да се увлечете за кратко по това момче или онова момиче, а после това да премине. Но докато безпокоите тези хора с емоционалните си мисли, душите ви отбелязват това и силно се отвращават. И по-късно, по много начини и много месеци или години наред, те продължават да ви наказват.

Затова ви моля: бъдете много, много внимателни. Ако ви споходят емоционални мисли и си позволите да им се отдадете, ще видите какво ще стане след три, след шест месеца или шест години. Тогава, дори да водите най-чист, най-добър живот, ще страдате. И може би ще си казвате: „Сега съм на върха на стремежа си. Защо страдам толкова телесно, витално и умствено?“ Вие съвсем сте забравили, но преди много време съзнателно и преднамерено сте посели лошото семе и сега то е покълнало, станало е фиданка и дърво.

Така че много от вас изобщо не напредват в духовния живот заради тъмните сили, на които съзнателно или несъзнателно сте позволили да ви нападат. Много, много пъти през годината вие сте правили най-злощастни и пагубни грешки. Не можете да преброите дори съзнателните грешки, които сте направили, да не говорим за несъзнателните. Само че несъзнателните грешки са също толкова опасни и пагубни, колкото и съзнателните, затова трябва да се отнасяте към тях много, много сериозно. Ако несъзнателно докосна огън, наказанието е същото, както ако съм го направил съзнателно.

Затова не бива да търсите прошка само за съзнателните си грешки. Някои лоши ученици ще проклинат Бог и ще казват: „О, Господи, защо ми позволи да направя тази грешка? Защо допусна това наказание в живота ми?“ Значи горкият Бог е виновен. Той обаче ще ви отвърне: „Защо трябваше да оставаш несъзнателен?“ Ако сте приели духовния живот, ваш неотменим дълг е да сте винаги съзнателни. Щом станете съзнателни и спрете да си позволявате грешки, напредъкът ви във вътрешния и във външния живот ще е по-бърз и от най-бързия.

Когато направите сериозна грешка, съзнателна или несъзнателна, трябва веднага да заплачете за прошка. Ако не помолите Всевишния да ви прости, враждебните – или да ги наречем отрицателни – сили ще придават все повече сила на вашето престъпление, докато се превърне то във вътрешен тумор и ви унищожи напълно. Тогава собствените ви недостатъци ще се засилят, ще се задълбочат и ще приемат формата на високомерие, фалшива гордост, грубост и небрежност. Затова със стремежа си, с живота си на молитва, с медитацията си, с живота си на посветеност и единство с Божията Воля трябва да молите Бог да ви прости всички ваши грешки, съзнателни и несъзнателни. Трябва също така да Го молите да просветли несъзнателните ви грешки, за да си дадете сметка за тях и да не ги повтаряте. Тогава Бог ще ви просветли, за да излязат наяве несъзнателните ви грешки и да си кажете: „Ето нещо, което не приех за грешка или слабост в живота си.“ С такова просветление ще можете да разберете несъзнателните си грешки и да избегнете повтарянето им.

За съжаление, много ученици не вярват в опрощението. Само че ако грешките ви не са простени, вие никога няма да имате чистота в сърцето, тялото, витала и ума си и няма да можете да получавате нищо от Бог. Душата винаги получава от Бог, защото тя е винаги чиста. Сърцето обаче не винаги е чисто, а тялото, виталът и умът са тъмна джунгла. Затова, ако грешките не са простени, не може да има пречистване на тялото, витала, ума и сърцето. А щом липсва чистота, тогава в тези части на съществото няма как да има възприемчивост, и божествените сили, за които се молите, няма никога да могат да навлязат трайно в живота ви. Само ако Бог прости грешките ви и придобиете чистота в цялото си съзнание, ще успеете да увеличите възприемчивостта си и да получите в изобилие божествените качества на Всевишния.

Ако стремежът ви е много силен и дълбок, Всевишният ще милее за вас, душата ви ще милее за вас и аз ще милея за вас. Ако никога не постъпвате зле, то Бог ще ви сочи само слънчевия път. В противен случай обаче ви е нужна Светлината на Опрощението. Затова най-добре е всеки ден, преди лягане, да се молите на Всевишния да ви прости допуснатите грешки. Това не е християнската философия, която казва, че всички сме грешници. Не, говоря само за съзнателните или несъзнателни грешки, които правите във всекидневието си. Трябва да молите Всевишния да ви ги прости. Тъкмо днес [Рождество Христово] е особен ден. Днес се е спуснала безгранична Светлина. Затова се молете на небесната Светлина, молете се на Всевишния за опрощение и за просветляване на несъзнателните ви грешки.

Както знаете, аз съм написал много песни за прошката. Но една конкретна песен – Jiban Debata – е най-възвишена, като свещените санскритски мантри. Ако можете да пеете тази песен от самите глъбини на сърцето си, вие ще получите не само прошка, но и истинско пречистване и истинско просветление. Просвет¬лението и пречистването са свързани, те са неразделни. Ако има пречистване, тогава просветлението идва. Ако просветлението дойде, трябва да има и пречистване. Затова трябва да плачете едновременно за пречистване и просветление.

Особено когато пеете думите daki animesh [„безсънно Те призовавам“]) и jagater tran [„О, Спасителна Реалност на света], трябва докрай да отдавате цялото си сърце. В този момент трябва да чувствате, че не сте нищо друго освен сърце, устремено сърце. Чувствайте, че векове наред сте се стремили и сега, пеейки тези думи, сте станали сърце. Аз моля всички ви да пеете тази песен много, много, много душевно, така че нашият Възлюбен Всевишен да ви прости и да ви даде нова надежда, ново вдъхновение, нов стремеж и нова посветеност.

Когато изпълнявате моите песни, много от вас пеят съвсем вярно. Ако обаче не пеете душевно, не получавате почти нищо. Дори да е отличен певец, ако човек не пее душевно и посветено, неговата божественост не се проявява в пеенето му и в такъв момент той е много далеч от Бог. Много прочути музиканти и певци са нищожни в духовно отношение. Според техните стандарти, според тяхното разбиране и осъзнаване на музиката, изпълненията им са съвършени. Но къде е в тях чистотата, къде са божествеността и върховната реалност?

Някои от индийските религиозни учени пеят санскритските мантри като папагали. Затова те са много, много далеч от осъзнаването на Бог! А има искрено търсещи, които може и да произнасят грешно някои санскритски думи, но рецитират и пеят най-душевно. Тези търсещи получават от Бог Неговата най-висша Наслада и Мир.

Само ако съзнателно искате да напредвате и ако чувствате постоянна потребност от напредък, вие ще получавате огромна радост и истинска наслада от духовния си живот. Ако един щангист успява да вдигне днес пет фунта повече от вчера, той изпитва огромна радост. Ако вие успеете сега да изпеете една песен по-душевно от предишния път, ще изпитате огромна радост. Същевременно има някои безчувствени ученици, които искат да бъдат в лодката, но не и да напредват. Смятат, че щом са в лодката, това е достатъчно. Те обаче трябва да знаят, че ще изпитват радост само от напредъка – дори да е съвсем незначителен. На някои отлични ученици им се струва, че са достигнали най-голямата си висота и не могат да отидат по-далеч във всеотдайността и стремежа си. Стават самодоволни и си казват: „Направих толкова много за моя Гуру. Как мога да надмина това?“ Само че тази представа е наистина достойна за съжаление. Ако работите двадесет и четири часа в денонощието, Гуру ще ви дава всеки ден по двадесет и пет часа. Без значение колко високо сте стигнали, вашият ум трябва да бъде убеден, че това не е крайната ви цел. Духовният живот е неродено и безсмъртно пътуване. Аз съм осъзнал Бог и сега непрестанно се боря за проявата на Бог. Няма край, защото Самият Всевишен постоянно разширява Своите собствени възможности; Вечността, Безкрайността и Безсмъртието Си разширява Той. Всичко се разширява.

Тази година [1987] ще можете да постигнете небивал напредък в света на стремежа. Дори да сте били с нас десет, дванадесет, петнадесет или Бог знае колко години, през тази една година ще можете да напреднете неимоверно много в сравнение с постигнатото досега. И по отношение на проявата в живота ви също можете, заедно и поотделно, да успявате без ограничения.

Преди да започне годината, аз вътрешно виждам с третото си око какво ще се случи. Не мислете, че това, което казвам, се отнася само за мен. Не, не, нищо не се отнася за мен! Аз не се нуждая от небивал вътрешен напредък в стремежа си и от неограничен външен успех в проявата. Не са ми нужни тия неща, не ми е нужно нищо. Ако вие наистина участвате, ако станете неделима част от моята мисия и моето прозрение, тогава казаното определено се отнася за вас.

Аз може да ви кажа да съберете 13 000 души на концерт и да направите това или онова. Но за чий напредък? Христос не е изнасял концерти и други подобни, но неговата светлина се е разпростряла надлъж и нашир по света. Така е и с Кришна, Буда и други духовни Учители. Само че когато организирате концерти и правите други неща, за да разпръсквате светлината на вашия Гуру, вие имате златната възможност да проявите собствената си божественост. Вие наистина притежавате божествени качества и аз искам те да се увеличават безмерно. Затова, ставайки неделима част от моята проява, вие извеждате напред собствените си качества и ги умножавате астрономически.

На мен не ми е нужно да напиша още една поема или песен, да изнеса още една беседа. Не е нужно да правя нищо, и все пак моята светлина ще се шири. Но ако не ви насърчавам да проявявате, ще сте по-зле, отколкото сте сега. Затова моето насърчение приема такава форма: аз имам богатството, вие го раздавайте, раздавайте, раздавайте. И ако не го правите, други ще го раздават, когато напусна този свят. Ако не правите това или не можете да го правите, докато съм на земята, тогава други ще го сторят. Аз обаче чувствам, че вие можете. Затова непрекъснато ви насърчавам и ви вдъхновявам.

Ако обичате напредъка си и ако той ви носи радост, трябва да правите това, което е необходимо за напредъка ви. Едно нещо, което ви казвам да имате, е ентусиазъм, ентусиазъм, ентусиазъм. Докато сте в лодката, трябва всеки ден да засилвате вашия ентусиазъм, порив и решителност.

Ако се появи някаква идея и не работите по нея, то вие сте изгубени. Ще кажете, че утре ще придобиете по-високо и по-дълбоко вдъхновение и повече ентусиазъм, но вие просто се самозалъгвате. Затова, ако сте вдъхновени да направите нещо, направете го веднага. И ако не сте вдъхновени, трябва да създадете вдъхновение и ентусиазъм.

Ентусиазмът е възприемчивост. Божието Състрадание е действало във и чрез човешките същества като ентусиазъм. Някои ученици преди шофираха с часове, за да дойдат в Центъра. Тогава нямаше съпруг или съпруга, нямаше деца, нямаше приятели. Целият им живот беше единствено в това – да са със своя Гуру. Сега, когато срещите ни са само на няколко пресечки от дома им, те постоянно мислят за децата си, за родителите, за приятелите и роднините си. И те не само поддържат връзка с тях, но и си намират всъщност още приятелства и още задължения. Затова сега те нямат време за духовния живот. Така става, когато си отиде ентусиазмът. Има ли ентусиазъм, няма невъзможни неща. За Бог сме готови да пребродим света надлъж и нашир. А щом изгубим ентусиазъм, дори най-малкото усилие ни идва в повече.

Новата година започна с такава голяма надежда, вдъхновение и стремеж. Сега е времето да си върнете ентусиазма, който сте имали някога, при стъпването си на пътя. И с нов ентусиазъм, с нова решителност победете слабостите си. Някои хора се предават, щом сгрешат, защото имат чувството, че ще е невъзможно да успеят някога. За тях духовният живот е свършил. Но дори да сте се проваляли в нещо дълги години, не смятайте, че сте обречени на разочарование. Не можете да кажете, че няма никога да успеете, защото години наред не сте съумявали да преодолеете вашата несигурност или завист. Чувствайте, че победата над слабостта е предизвикателство за вас. И щом веднъж я преодолеете, вие непременно ще успявате отново, отново и отново.

Да кажем, че тази стая е била тъмна години наред просто защото не ѝ е провървяло да се електрифицира. Щом обаче са прокарали до нея електричество, светлината е грейнала след секунда. Във вашия случай имате духовен Учител, който е като електротехник. Ако само ми позволите да вляза в тъмната ви стая и да работя там, то един ден ще мога да я осветя за миг. Само че вие не ми давате да вляза в стаята на сърцето ви. Не ме допускате дълбоко в себе си, съпротивлявате се яростно!

Отново и отново ви казвам да медитирате, да медитирате, да медитирате и да се молите за Светлината на Опрощението. Ако стремежът и възприемчивостта ви са достатъчно големи, Божието Състрадание непременно ще премахне тъмните сили, които ви причиняват толкова много проблеми, и ще увеличи светлината в душата ви, за да попречи тя на тези сили да ви нападнат и да унищожат вашия стремеж и посветеност. Стремежът е вашата роля, а Състраданието и Опрощението са ролята на Бог. Колкото и грешки да направите, Бог жадува, жадува да ви прости, ако Му дадете възможност и имате ентусиазма и решимостта да постъпвате правилно и да не повтаряте все същите грешки отново и отново, година след година. Щом получите прошка, ще изпитате най-сладостно чувство в сърцето си и в тази сладост ще усетите истинска чистота. Ако имате в сърцето си тази невероятна сладост, вие ще знаете, че Бог ви е простил. С това сладостно усещане ще изпитвате силен порив и решителност да радвате Всевишния по Негов Начин, и ще чувствате, че сте само за Него. И така, почувствате ли тази сладост и порив да радвате Бог, вие ще знаете, че Бог ви е простил. Тогава, след като Той ви е простил, ще видите как ще изчезнат много от вашите телесни, витални и умствени страдания.

Когато взимате правилно решение и държите само да зарадвате Бог, вашия Възлюбен Всевишен, ще можете да чувствате колко много Радост получава от вас Всевишният. Да радвате Бог е това, което всъщност искате. Именно защото това е, което всъщност искате, Бог не изпълнява земните ви желания. Бог е всемогъщ. Само за миг Той може с лекота да изпълни всички ваши земни желания, взети заедно. Но ако го стори, вие ще сте тези, които ще се почувстват много нещастни. Всеки път, когато Той удовлетворява живота ви на желания, вие се отдалечавате с една крачка от Него. Така че ако Бог ви послуша и удовлетвори живота ви на желания, ще обвините Него. Сами сте го поискали, но ще кажете: „О, Господи, ако си толкова добър и състрадателен, защо изпълни желанията ми? Сега с живота ми на стремеж е свършено!“ Затова Бог иска да ви даде само това, което устременото ви сърце искрено желае, и от което вътрешно се нуждае устременият ви живот.

Може да попитате как да различавате живота на желания или разумния човешки живот от живота на стремеж. Това е много, много лесно. Животът на желания е „моят“ начин, животът на стремеж е Божият Начин. „Моят“ начин казва: „О, Господи, Ти ме зарадвай сега, а после аз ще Те зарадвам някой ден по Твой Начин. Първо Ти ме удовлетвори, а после, когато съм удовлетворен, аз ще започна да радвам Теб.“ Но това е толкова глупав начин да се опитваш да зарадваш Бог! Защото в деня, когато Бог ви зарадва по вашия начин, малкото стремеж, който сте имали, ще бъде изцяло сринат. И онези златни дни, в които ще зарадвате Бог по Неговия Начин, няма никога да дойдат. Казвам ви, те няма да дойдат, няма да дойдат!

Животът на стремеж, който е Божият Начин, казва: „О, Господи, моля Те, дай ми способността да Те радвам винаги по Твоя Начин. И започна ли веднъж да Те радвам по Твоя начин, не ми позволявай никога, никога да се опитвам да Те радвам по мой начин.“ Затова, ако имате истински стремеж, ще кажете на Всевишния: „ Днес Ти ме направи способен да Те зарадвам по Твой начин. Дай ми способността да Те радвам по Твоя Начин всеки час от всеки ден.

За съжаление, учениците радват Всевишния пет секунди на час, а през останалата част на деня или през следващите десет дни молят Бог и очакват от Него да ги зарадва по техния начин. Ако сте радвали Бог двадесет дни и след това Го помолите да ви зарадва по вашия начин за пет секунди, Той може и да го стори. Само че докато Той ви радва пет секунди, вие ще изгубите всичко божествено, което сте получили, радвайки Бог по Неговия Начин. Двадесет дни сте работили много усилено, за да придобиете нещо, а можете напълно да го изгубите за пет секунди! Тогава ще трябва пак да започнете пътуването си отначало. Спечелили сте малко пари и после сте ги загубили, така че отново ставате просяци. Можете да забогатявате всеки ден, а до вечерта отново да обеднявате.

Бог е за тези, които са напълно искрени и напълно решени да станат Негови избрани инструменти. Ако сте напълно решени да станете Негов избран инструмент, Той ще ви вдъхновява, ще ви помага и ще ви води към Най-Висшето. Затова трябва да решите какво всъщност искате. Най-Висшето, Най-Дълбокото, Пределното и Абсолютното не са просто думи. Те са реалности, несъмнени реалности, които можем да постигнем само ако радваме Бог по Божия Начин. Вярно, тъй като сте все още на пътя, душата ви радва Бог двадесет и четири часа в денонощието. Ала не е достатъчно само душата ви да радва Бог. Не! Вашето сърце, умът, виталът и тялото ви трябва също да радват Бог.

През повечето време сърцето наистина слуша Бог, но има много, много случаи, в които сърцето не се вслушва в Божията Воля. Тъй като е близо до сърцето, виталът прониква в него и го лишава от единството му. А за ума е дори по-трудно да приема Божията Светлина, отколкото за витала, защото измамният ум е безкрайно по-лош от витала. В началото виталът много често е неспокоен. После се изморява и се предава на сърцето. Но умът винаги смята, че знае всичко и има всичко, от което се нуждае и което иска. Струва му се, че е под достойнството му да взима от сърцето каквото и да било. Така че непослушанието започва от ума. Сърцето се покорява на вътрешната божественост и се предава на Божията Воля безкрайно повече от ума, витала и телесното съзнание. Дори сърцето обаче не винаги слуша Бог така, както Го слуша душата.

Трябва все пак да знаете, че не всички души имат еднакви способности; някои от тях са ограничени. Вашата душа може да не е толкова развита или напреднала, колкото нечия друга. Но ако душата ви, според възможностите си, радва Бог по Неговия Начин, то благодарение на безусловното ви предаване тя постепенно, постепенно ще израсне повече и ще може да радва Бог по един по-извисен начин.

Ето как става: душите, които не са така зрели или напреднали като другите, са подобни на малки деца. Бащата ще помоли детето да му подаде чаша вода, докато от порасналия си син ще поиска да му донесе нещо тежко. Но ако и двамата му се подчинят радостно и предано, той ще е еднакво доволен от тях. Детето е способно само да му донесе чаша вода, но го прави радостно, предано и безусловно, затова бащата е много доволен от него. Един ден обаче детето ще порасне. И тогава, ако бащата му каже да донесе нещо тежко, например пишеща машина, то ще донесе пишеща машина. Но ако детето не използва възможността си да донесе чашата вода радостно, предано и безусловно, ще може ли то някога да направи нещо безкрайно по-трудно?

Казвам ви, душата не е умствена халюцинация. Когато за душата говорят духовни Учители и други хора, осъзнали Бог, за тях тя е по-реална от тялото, витала, ума и сърцето. Душата е пробудената част от реалността и тя е онази част, която винаги слуша Бог. Затова се отнасяйте към душата си много, много сериозно във всеки момент от вашия живот. Вие не можете да видите душата с очите си, защото сте още неопитни, но аз мога да я видя, защото съм опитен. Познавачът в която и да е област може да прави много неща, които другите не могат. Един учен вижда много неща, които аз не виждам, но не казвам, че те не съществуват. Те наистина съществуват. Така че вие наистина имате душа и можете да се свързвате свободно с нея така, както аз го правя. Това е само въпрос на развитие, развитие, развитие.

Това е годината на небивал напредък във вътрешния стремеж и неограничен успех във външната проява. Постарайте се да повтаряте тези думи всеки ден: „Небивал напредък във вътрешния стремеж, небивал напредък във вътрешния стремеж, неограничен успех във външната проява, неограничен успех във външната проява,“ и чувствайте тяхната реалност, дълбочина и сила. По толкова много начини, знайни и незнайни, ще ви се помогне от вътрешния свят. Колкото и пъти да сте се проваляли в миналото, тази година ще получите огромна вътрешна сила. От друга страна, колкото и много години да сте имали успехи в някоя област, тази година ще можете да засилите удивително напредъка си. Дори да сте преуспявали в нещо години наред, няма предел за напредъка, който можете да постигнете. Тъй като годината е толкова важна, вие сте способни да увеличите вашия стремеж и посветеност далеч отвъд въображението си.

Говоря ви за положителната страна, но има и отрицателна. Аз винаги казвам, че ножът има силата да убие някого, както и силата да разреже плодове, за да бъдат споделени с някого. Така и божествената Светлина, от която носим много малко в себе си, е способна да ни даде най-бърз напредък. От друга страна, ако Бог види, че някои от Неговите деца не се възползват докрай от тази възможност, Той ще се разочарова и отврати и ще си вземе назад тази Светлина. Тогава ще сме се провалили напълно в духовния живот.

Тази година ви е дадена златна възможност, затова се надявам да напредвате най-бързо. Вие определено, определено сте избрани от Бог, затова не можете да спите така, както спят безброй други хора. Не ви е даден сънят на невежеството! Светостта, силата, любовта и божествената светлина, които сте имали – все още ги имате. Това ви държи на пътя. Вие обаче трябва да ги увеличите, и тази година несъмнено можете да го направите. Казвал съм тези неща много, много пъти, но всеки път, когато ги говоря, във вас влиза повече мощ, повече сила. Затова, мили мои, отнесете се сериозно и тази година го направете, направете го, направете го!


KK 2. 25 декември 1986г., Виня дел Мар, Чили

Прошка и благодарност2

Западната представа за прошката е свързана обикновено с вина и възмездие. Удряте на някого силна плесница, а след това изпитвате тъга или вина. После другият човек ви проклина и казва, че Бог ще ви накаже. Или пък заплашва и той да ви удари за отмъщение. Има усещане, че щом сте направили нещо, и на вас ще ви сторят същото, ако не получите прошка.

Има обаче и друг начин да гледаме на прошката. Бог иска да бъдем на известна висота, за да можем да получаваме Неговата Ласка, Любов, Състрадание и Благословии, но точно сега ние не сме на това ниво. Затова Бог ни умолява: „Издигни само малко съзнанието си и се изкачи на това ниво. Тогава ще мога да ти дам Моята Любов, Моето Състрадание и Моите Благословии.“ Човешкият ни ум може да нарече това опрощение, но Бог не мисли за нашите вътрешни и външни престъпления. Той иска просто да издигаме съзнанието си, за да усилим възприемчивостта си и единството си с Него. Така Той ще може да ни дава повече Състрадание, повече Светлина и повече Любов.

И така, когато ви казвам да плачете за прошка, аз ви умолявам да се изкачите до определено ниво, за да може Всевишният в мен да ви даде нещо. Ако сте отличен ученик, ще ви боли, когато не послушате своя Гуру и не дойдете на това ниво. Но какво правите вие? Много често просто се озъртате наоколо и виждате, че някой друг вече е стигнал това ниво. Тогава се натъжавате и отчайвате. По този начин правите две грешки. Първо не се опитвате да дойдете там, където искам да бъдете, а после завиждате и се отчайвате, защото сте видели, че някой друг е там.

Ако аз искам да ви дам нещо, трябва да се приближите до мен, за да го получите. Ако съм над вас, значи е нужно да се изкачите поне донякъде, за да можем да си говорим. Трябва да стигнете, да кажем, до първото стъпало на стълбата. Понякога виждам, че получавате от мен толкова много, толкова много – или, нека кажем, от Всевишния чрез мен – и тогава наистина се издигате до това ниво. В такъв момент аз съм най-щастливият човек. Вие може да си кажете: „О, Гуру ми е простил, иначе нямаше да е толкова добър и състрадателен към мен.“ Но аз не си и помислям за това, което сте направили. Щастлив съм обаче, защото вашето съзнание е малко по-високо и сега мога да ви дам повече любов, повече грижа, повече благословии.

После идва въпросът за степента – степента на вашата възприемчивост. Аз може да искам да ви дам десет долара, но вие се задоволявате само с два. И колко хитро оправдавате после вашата липса на възприемчивост! Казвате на света: „Гуру искаше да ми даде десет долара, но аз взех само два, защото ми стигаха. Мога да се справя с два долара, така че не ми трябват десет.“ Аз обяснявам това с пари, но с обичта, състраданието и благословиите е съвсем същото. Искам да ви дам ето толкова, но вие казвате: „Не, ако получа капка състрадание, това ми стига.“ Аз искам да ви дам много, защото зная, че само така ще мога утре да ви дам още повече. Вие обаче искате да вземете само една капка. И вашият коварен ум много хитро ви убеждава, че постъпвате правилно. Но ако излезе на преден план вашето мъдро сърце, ще си кажете: „Щом той иска да ми даде десет долара, защо да се задоволявам само с два?“ Трябва да взема десетте долара, ако искам да го зарадвам по негов начин.“ Затова, ако сте наистина искрени и чувствате единството си с мен, ще се натъжите, ако не получите всичко, което искам да ви дам. Ще си кажете: „Той искаше да ми даде толкова много, а аз взех толкова малко. Не получих всичко възможно, защото възприемчивостта ми е толкова слаба. Заблуждавам се, ако твърдя, че мога да се справя с толкова.“ Не можете да се справите с толкова.

Такава размяна се извършва между Бог и хората всеки миг. Бог дава, а ние получаваме. Човешкият ум ще каже: „Бог ще е доволен и щастлив, че не Му се е наложило да ми даде толкова много.“ Само че Бог няма да е доволен. Ако даващият е обикновен човек, той може да помисли: „О, толкова се радвам, че срещнах такъв глупак, който се задоволи с два долара. Толкова съм доволен, че не се наложи да му дам десет.“ А глупакът, получил само два долара, също е доволен, защото може да каже на света: “ Мога да се справя.“ Тук даващият е измамник, а получаващият е глупак.

Бог обаче се натъжава, когато не взимаме от него толкова, колкото Той иска да ни даде. Защото в такъв момент ние не проявяваме благодарността, която ще увеличи нашата възприемчивост. Бог не примира за нашата човешка благодарност. Когато един обикновен човек даде нещо на друг, веднага възниква чувство за отделеност. Той смята, че щом е дал нещо на еди-кого си, другият човек трябва да е благодарен. Ала Божията представа за благодарност е съвсем различна. Когато става дума за даване и получаване в духовния свят или между божествените страни на самите нас, тогава този, който дава, е също толкова благодарен, колкото и получаващият.

Когато искам да ви дам моите благословии и светлина, аз съм много благодарен, ако успеете да ги получите, защото това показва вашето единство с мен. И аз съм наистина благодарен и наистина се гордея с вас, ако вземете всичко, което искам да дам. А когато видя, че не го взимате, се натъжавам. Ето, виждате как благодарността идва от двете страни. Аз проявявам моето благодарно единство с вас, като ви давам това, което имам, а вие проявявате благодарното си единство с мен, като взимате това, което давам. В това има взаимна благодарност и взаимно единство. Това е нещо толкова сладостно!

Всеки ден имаме златната възможност да отправяме благодарността си към нашия Господ Възлюбен Всевишен във всичко, което правим. Няма и една секунда, в която да не можем да благодарим на Бог. Погледнете мен. Тялото и умът ми страдат толкова много поради единството ми с моите ученици и с човечеството. Но макар да изпитвам такава непоносима болка, във вътрешния свят аз казвам на Бог: „Толкова съм Ти благодарен, че мога радостно да търпя тази болка. Ти получаваш преживяване във и чрез мен, мой Господи, и аз съм толкова благодарен, че не се бунтувам срещу Теб. И още, много съм Ти благодарен, че имам ученици, които ще ме масажират двадесет и четири часа в денонощието, ако поискам. Те може да не ме излекуват, но поне могат да ми дадат малко облекчение, и аз съм Ти благодарен за него.“ А дори да нямах никакви ученици и да живеех като обикновен човек, пак щях да мога да кажа: „О, Господи, колкото и остра да е болката ми, тя можеше да е безкрайно по-тежка. Много съм Ти благодарен, че не съм в болницата.“

За хубавите неща ние, разбира се, благодарим на Бог. Но дори да сме имали лоши преживявания, например лоши мисли, пак можем да изразим благодарност. Има два начина. Единият е веднага да сравним това, което се случва сега, с предишно, още по-тежко преживяване. Ще видим, че лошите, небожествени, нечисти мисли, които са ни споходили днес, са нищо в сравнение с това, което сме изпитали в онзи ужасен ден, когато сме страдали толкова жестоко. Тогава ще можем да кажем: „В момента съм лош, но съм толкова благодарен на Бог, защото все пак съзнанието ми е много по-високо, отколкото беше в онзи ужасен ден.“ Или можем да се сравним с това, което сме били преди десет години. Тогава ще кажем: „О, Господи, много съм Ти благодарен, че днес не съм толкова лош, колкото бях преди десет години.“ Това е най-добрият начин – да сравним сегашния си живот с предишния.

Другият начин е да сравним себе си с обикновените хора, които ни заобикалят. Можем да се огледаме наоколо и веднага ще видим лишени от стремеж хора, които са безкрайно по-лоши от нас. Тогава ще можем да си кажем: „О, Господи, поради Твоето Състрадание аз съм безкрайно по-добър от тези хора. Можех да съм толкова лош – като него или нея – но Ти си ме запазил много по-добър. Ти си толкова добър, толкова състрадателен към мен.“

Така че можем да благодарим на Бог без значение какво е съзнанието ни. Ако мислите ни са добри, можем да кажем: „О, Господи, аз съм Ти благодарен, защото колкото и да съм лош сега, преди няколко години бях безкрайно по-лош. Поради Твоето Състрадание поне станах човешко същество.“

От друга страна, трябва да знаем, че ако съзнанието ни е ниско, можем веднага да спрем лошите си мисли със силата на волята си. И ако мислите ни са добри, със силата на волята си можем да ги укрепим. Тя несъмнено може да заличи лошите ни мисли и да премахне тъмните сили в нас. Със силата на волята ние можем също така да придадем повече енергия на добрите си мисли и да умножим добрите си качества. Така че, ако използваме както трябва силата на волята си, можем да правим в живота си чудо след чудо. И дори да не развием с молитвата и медитацията си нашата сила на волята, ние все пак можем да правим тези неща с искрен стремеж и с искрен вътрешен плач. Затова се молете и медитирайте и засилвайте стремежа и благодарността си. Тогава наистина ще видите разликата в живота си.


KK 3. 5 януари 1987г, Валдивия, Чили

Част III — Въпроси и отговори за прошката

4. Въпрос: Наистина ли жънем всичко, което посеем, от всяка мисъл, от всяко действие?3

Шри Чинмой: Каквото посееш, това ще пожънеш. Така е. Същевременно обаче, ако се молите на Бог, ако медитирате върху Бог, то Неговото Състрадание може да заличи грешките ви. Когато се молите и медитирате, силата на вашата молитва и силата на вашата медитация могат да разбият тъмните сили, които идват от лошите ви мисли. И така, вярно е, че ако направите грешка, ако докоснете огъня, той естествено ще изгори пръстите ви. Но ще има също така някаква защитна сила, която да ви попречи да го докоснете.

Ако едно дете удари друго, то знае, че ще му отвърнат с удар. Какво ще направи тогава? То веднага ще отиде при баща си, който е по-силен и ще го защити. Тук Бащата е Всевишният. Ако се сдружите с невежеството, а после то поиска да ви погълне, и вие изтичате при Бащата преди то да успее да ви разкъса, тогава Бащата ще прояви върховното си Състрадание и ще ви избави от невежеството. Всичко зависи от това колко Състрадание можете да получите от Всевишния.


KK 4. Father’s Day: Father with his European children, p 15-16.

5. Въпрос: Как Всевишният просветлява миналото?4

Шри Чинмой: Всевишният просветлява миналото чрез опрощение. Истинското опрощение означава забравяне, съзнателно забравяне. Ако някой наистина ви прости за стореното от вас, той няма да пази спомена за него дори във вътрешния си взор. Но ако не ви прости, ще го пази пред вътрешния си взор. Просветлението е необходимо заради тъмнината. Грешките са тъмнина. Затова Всевишният просветлява нашите грешки чрез опрощение.


KK 5. God and the Cosmic Game, p 13.

65

За да започна духовното си пътешествие, аз се нуждая от Бог Опрощението. Първо трябва да се освободя от небожественото си съществуване. Всички небожествени мисли и небожествени дела вътре в мен, всичко лишено от стремеж и вдъхновение в мен аз трябва да отхвърля. А за това ми е нужно Божието Опрощение. Правил съм огромни грешки безброй пъти. Ако Бог не ми прости небожествените деяния, извършени през годините, как тогава ще вървя по духовния път, по слънчевия път? Само ако Бог ми прости ще мога да се отдам с цялото си сърце на духовния живот. Затова, като начало, се нуждая от Божието Опрощение.


KK 6. What I need from God, p 11-12.

7. Въпрос: Как получаваме Божието Опрощение?6

Шри Чинмой: Божието Опрощение получаваме само като си напомняме – постоянно, съзнателно, безсънно и бездиханно – че Бог е Самото Опрощение. Не трябва да мислите за Бог като за Справедливост, безкрайна Светлина или Мир. Не трябва да мислите за никакъв друг аспект на Бог. Нужно е да мислите само за Божието Опрощение или за Бог Опрощението. Трябва да изпълните ума и сърцето си само с една мисъл: опрощение, опрощение, опрощение. Вместо да мислите за Светлината на Божията Справедливост, прости си повтаряйте: „Моят Господ е само Опрощение, моят Господ е само Опрощение.“ Докато повтаряте „Моят Господ е само Опрощение“, не бива да мислите за безбройните си небожествени постъпки: „О, аз излъгах, аз ударих някого, аз направих толкова много други лоши неща.“ Не, ще виждате само положителната страна. Ще мислите само за Божието Опрощение пред вас, около вас и във вас. Ако можете стотици и хиляди пъти да повтаряте с цялата си душа: „Моят Господ е само Опрощение, моят Господ е само Опрощение“, всички ваши огромни грешки ще бъдат заличени. Всичките ви прегрешения през годините, всичките ви невежи постъпки ще бъдат унищожени. Тогава ще почувствате не само че ви е простено, но и че вие самите сте Божието Опрощение. Ако някой ви попита за името ви, ще кажете: „Името ми е Опрощението на моя Господ.“ Ако някой ви попита кой сте, ще отговорите: „Аз съм Опрощението на моя Господ.“

Това ще е единствената ви квалификация. В обикновения живот хората притежават много квалификации. Имат една университетска диплома, друга диплома и т.н. Духовно търсещият обаче ще заяви, че има само една квалификация. Той ще каже или „Аз съм Опрощението на моя Господ,“ или „Аз съм Състраданието на моя Господ,“ или „Аз съм Любовта на моя Господ.“ И така, ако някой ви попита какви са вашите квалификации, веднага ще отговорите: „Състраданието на моя Господ е единствената ми квалификация,“ или „Опрощението на моя Господ е единствената ми квалификация.“ Това не е просто фалшиво смирение, защото в най-съкровените дълбини на сърцето си вие наистина чувствате, че единствената ви квалификация е Божието Състрадание или Божието Опрощение. Това трябва да чувстват всички търсещи.


KK 7. What I need from God, p 17-19.

8. Въпрос: Ако направя нещо лошо и помоля Всевишния за прошка, как ще разбера дали Той ми е простил?7

Шри Чинмой: Има два начина да разберете. Ако никога повече не направите такова нещо, то бъдете сигурни, че Всевишният ви е простил, защото Той ви е дал способността да не го повтаряте. Ако наистина сте приели и получили Неговата Способност, значи Той вече ви е простил. Това е на практическо ниво. Направили сте нещо лошо и не искате повече да го правите. Искате прошка. Това означава, че по-висша Сила трябва да дойде от Всевишния. Тази по-висша сила е нещо, което ще ви защити и ще ви даде способността да не постъпвате повече така. Всевишният ви е простил, затова вече не правите грешки.

Другият начин е да попитате духовния си Учител дали Всевишният ви е простил. Учителят ще може да ви каже. Той ще е много откровен. Или можете да се потопите дълбоко навътре за половин-един час и тогава ще разберете. Не позволявайте на никаква мисъл да влезе в ума ви. Всеки път, щом се появи мисъл, премахнете я, или пък почувствайте, че върху вас е кацнала муха и вие сте я пропъдили. Когато дойде друга мисъл, изгонете и нея. След известно време мухата-мисъл ще реши, че е под достойнството ѝ да ви досажда, и мисловният процес ще спре. Щом видите, че не идва никаква мисъл, просто задайте въпроса. Ако отговорът е „да“, значи Той ви е простил. Ако отговорът е „не“, Той не ви е простил. Така че можете да го направите по този начин или да попитате Учителя си. И повтарям за първия начин: когато завинаги сте престанали да постъпвате така, вие също ще знаете, че Той ви е простил.


KK 8. Obedience or oneness, p 40-41.

98

Когато направите нещо лошо, Бог ще ви прости, аз ще ви простя; но има някой, който няма да ви прости, и това е вашата душа. За всяка грешка, която направите преднамерено, на душата ще ѝ трябва време, за да ви прости. Душата не прощава толкова лесно, защото знае, че поради тази определена грешка, тази преднамерена грешка, тя ще трябва да се ражда отново на земята за много повече години. На душата ѝ отнема толкова много време да ви накара да осъзнаете, да ви накара да разкриете и да ви накара да проявите, а това само ще забави напредъка ви. Всеки път, когато направите съзнателна грешка, душата ви знае, че това е като връщане сто крачки назад. Вие искате да стигнете до целта си и ви е дадено определено място, от което да тръгнете, но тогава всъщност започвате пътуването си сто метра по-назад. Така, разбира се, забавяте пътуването си, вместо да го ускорите. Душата е най-големият брат и той е обещал на Всевишния Баща, че ще се погрижи за по-младите. Душата носи цялата отговорност за вашия живот. Когато види, че по-младите в семейството не слушат, а тя трябва да отговаря за това, душата се отчайва.


KK 9. Warriors of the inner world, p 37-38.

10. Въпрос: Ако човек чувства, че Бог е всеопрощаващ, няма ли тогава да му е по-лесно да прави грешки?9

Шри Чинмой: Вие смятате, че ако някой отиде при Отеца след като е направил нещо лошо и види, че му е простено, той ще се изкуши да продължи с простъпките си с представата, че винаги ще получава прошка. Дори човешкият баща, да не говорим за божествения Отец, Всемогъщият Отец, ще каже на детето: „Виж, ти си постъпил зле, ударил си друго дете. Простих ти, защото те обичам, но не бива да продължаваш да правиш така.“ Ако детето втори път удари друго дете и пак дойде при бащата, той ще го защити. После бащата ще му каже тайно и тихо: „За втори път ти посочвам разликата между добро и зло, но това не влиза в ума ти.“ Бащата ще прощава всеки път, но едновременно с това ще се опитва да убеди детето, че прави нещо лошо. Агресивните черти на детето постепенно ще проникнат в бащата, а детето ще съзнателно или несъзнателно ще усети, че постъпва зле. Тогава то ще хвърли грешката си в бащината закрила.

При духовния Баща обаче, при божествения Баща, е различно. Когато стремящият се направи грешка и изтича при духовния Баща, той ще защити детето, стремящия се, няма съмнение. После Бащата ще се опита да влезе със Светлина в сърцето на стремящия се. Човешкият баща ще мъмри тайно, но божественият Баща няма да мъмри, защото знае, че упреците не помагат. Той се старае да види какво не е наред със стремящия се. Вижда, че има тъмнина, че има невежество, и си казва: „Ако сега вляза в стремящия се със Светлина, тя ще прогони тъмнината. Тогава Светлината ще просветли невежеството и ще го преобрази в познание и мъдрост.“ Тази мъдрост ще накара стремящия се да почувства, че трябва да остане мирен, спокоен и тих, да не търси конфликти и да не удря никого. Божественият Баща постига това със Светлина, вътрешна Светлина, като влива вътрешна Светлина в стремящия се. Човешкият баща ще защитава открито и ще мъмри тайно, защото не притежава тази чиста Светлина, божествената Светлина, с която да просветли мрака ни или да пропъди от нас враждебните сили.

И по двата начина изкушението ще бъде победено: божественият Баща ще го победи със Светлина, а човешкият баща – със строга дисциплина. Това обаче не означава, че ще продължаваме да грешим и после да отиваме при своя Баща за прошка, защото един ден ще проливаме горчиви сълзи, ако чуем някой да казва, че нашият Баща е имал слабост към нас.


KK 10. God-Life: is it a far cry?, p 15-17.

11. Въпрос: Как да прощаваме несправедливостта?10

Шри Чинмой: Когато мислим за несправедливостта в човешкия смисъл, трябва да се потопим много дълбоко в осъзнаването си. Когато сме дошли на света, ние тържествено сме обещали пред Бог, че ще Го осъзнаем, ще Го проявим и осъществим тук на земята. Такова е било нашето най-искрено, най-душевно обещание пред Бог. Когато сме дали това обещание, сме били в света на душите. Не сме имали физическо тяло; нашето истинско съществуване е била душата. Тя е казала тогава: „Спускам се в света само за да Те удовлетворя, да Те проявя безусловно.“ Сега обаче думата „безусловно“ веднага ни стряска. Тя е отровна дума; не можем да я използваме. Всичко е условно, условно.

Хората, които според вас са много несправедливи, са извършили нещо небожествено, така е. Погледнете обаче собственото си обещание. Вие очаквате от тези хора съвършенство; смятате, че те трябва да правят всичко по съвършен начин. Съвършенството обаче идва само когато изпълним обещанието си. Нашето първо и най-важно обещание е дадено пред Бог: Него да удовлетворим и Него да осъществим на земята. Ние не сме изпълнили обещанието си и все пак очакваме от другите да изпълнят своето. Като духовни хора трябва винаги да виждаме къде сме сгрешили. Направили сме милиони грешки. Ако правим милиони грешки, Бог, разбира се, ни прощава. В противен случай нямаше да можем да съществуваме на земята. Щом Той е готов да ни прощава въпреки безбройните ни слабости и грешки, как така ние не можем да простим на някого?

Духовно търсещият веднага се обявява за избрано дете на Бог. Лишеният от стремеж човек, който тъне в удоволствията на невежеството, няма никога да се осмели да твърди това. Той не дръзва да обяви Бог за наистина свой. Вие обаче се осмелявате да твърдите, че сте избрано дете на Бог, просто защото притежавате зрънце от Божиите добродетели. Бог е добър, Бог е свят, Бог е съвършен, и вие в известна степен притежавате всички Негови божествени качества. Затова, ако едно от Божиите качества е опрощението и ако Бог ви прощава двадесет и четири часа в денонощието, не можете ли вие да простите на някого само за секунда? Ако вашият източник е способен да прави нещо до безкрайност, естествено е и вие да сте способни да прощавате или да давате просветление на другите, които са постъпили зле според вашите разбирания.


KK 11. Sri Chinmoy speaks 8, p 52-54.

12. Въпрос: Как да помним, че трябва да прощаваме на света неговите слабости и да прощаваме на себе си нашите собствени слабости?11

Шри Чинмой: В редки случаи ние виждаме несъвършенствата в себе си, но винаги забелязваме несъвършенствата на другите. Е, какво правим, когато открием, че сме несъвършени или че сме направили нещо лошо? Веднага си прощаваме или пренебрегваме факта, че сме сгрешили, или пък решаваме да започнем на чисто и повече никога да не правим така. Ние правим всичко това, за да получим удовлетворение.

Ако не прощаваме на хората, когато постъпят зле, ако таим небожествени мисли за тях или искаме да ги накажем, ние няма никога да намерим истинско удовлетворение. За да удовлетворим себе си, реалността си, трябва да прощаваме и на другите. Прошката е просветление. Трябва да чувстваме, че като прощаваме на другите, просветляваме себе си, своето по-голямо, разширено Аз.

Какво става, ако не простим? Ние вдигаме на раменете си тежък товар. Ако съм направил нещо лошо и не се опитам да си простя или да се просветля, аз ще си остана с представата, че съм сгрешил. И всеки път, когато помисля за простъпката си, само ще увелича тежкото бреме на вината си. Подобно на това, ако другите са постъпили несправедливо с мен, то колкото повече мисля за това, толкова по-тежък става товарът на моя гняв и възмущение. Сега аз трябва да тичам към целта си. Ако метна нещо тежко на раменете си, как ще тичам? Ще виждам, че всички други бягат много бързо, докато аз едва ходя.

Винаги е за предпочитане да прощаваме на другите и да прощаваме на себе си. От друга страна, трябва да знаем кой на кого прощава. Аз като личност нямам право да прощавам на другите или дори на себе си. Божественото в мен е това, което ме вдъхновява да издигам съзнанието си към Светлината, към по-висшата Светлина, към най-висшата Светлина. Да простим означава да поемем към по-висша реалност. И когато стигнем най-висшата Реалност, ставаме едно с всеобхватната Реалност.

Всички ние сме неразделни части от един жив организъм. Ако имам само две ръце, аз съм непълен; трябват ми и два крака. Нуждая се от всичко, за да съм завършен, идеален и цялостен. Затова трябва да приема другите като съвсем свои. Първо ги приемам, после ги преобразявам. А кого преобразявам аз, ако не собствената си по-голяма, разширена реалност?


KK 12. Flame-Waves 4, p 43-44.

13. Въпрос: Как да разберем кога трябва да простим на някого, който ни е наранил, и кога трябва да отвърнем със същото?12

Шри Чинмой: Има два вида хора. Едните са като маймуни или скорпиони. Ако позволим на маймуната да ни доближи, тя веднага ще ни ухапе или ощипе. Ако докоснем скорпион, той тутакси ще ужили ръката ни. Ако го докоснем пак, той пак ще ни ужили. Затова в този свят трябва да видим дали някой постоянно се опитва да ни унищожи. Ако невежеството не намалява, трябва да се защитим.

Когато обаче Христос видял как собствените му приближени постоянно се карат, той казал, че има добри хора, на които трябва да прощаваме, защото те искрено се стараят да постъпват правилно. Когато такъв човек е направил нещо лошо и ние му простим, той няма повече да го прави, защото ще знае, че е сгрешил. Ако му кажем: „Добре, направил си го. Не го прави повече,“ той ще се засрами и притесни. Ще се разкае, че е постъпил зле. Тъй като по природа е добър, този човек няма да го повтори.

Само че ако някой е скорпион или маймуна по характер, можем да му даваме шанс колкото пъти пожелаем, но той няма да промени характера си. Затова трябва да сме много строги към него. Ако човекът е като скорпион по природа и ние му дадем възможност, той просто ще ни убие.


KK 13. The significance of a smile, p 46-47.

14. Въпрос: Има ли граници Божието Опрощение?13

Шри Чинмой: Както няма граници за човешкото невежество, така и Божието Опрощение няма граници. Безкрайното човешко невежество може да свърши в деня, в който човекът стане сила на искреността и искреност на силата. Сила на искреността и искреност на силата може да има само в радостното ни и непрестанно предаване на Волята на Вътрешния Водач.


KK 11. God the supreme Humourist 1, p 50.

Част IV — Стихове за прошката

KK 15-18. От //Ten thousand Flower-Flames._][fn:: KK 19-90. От _Twenty-seven thousand Aspiration-Plants.//

15. Две надежди

Две надежди неспирно пеят
в моето туптящо сърце:
Един ден аз ще обикна
моя Господ Всевишен безусловно.
Моят Господ Всевишен тайно ще ми каже,
че ми е простил завинаги.

16. Прости и забрави

Прости,
ще имаш щастие.
Забрави,
ще имаш удовлетворение.
Прости и забрави,
ще имаш траен мир,
вътрешен и външен.

17. Домът на сърцето ми

Домът на сърцето ми е място,
изпълнено с тишина и мир.
Пред дома на сърцето ми
растат две огромни дървета:
Дървото на Божието Състрадание
и Дървото на Божието Опрощение.

18. Ако да прощаваш е божествено

Да грешиш е човешко.
Все пак бъди внимателен,
не прекалявай.
Ако да прощаваш е божествено,
то бъди сигурен,
не можеш никога да прекалиш.

19

Аз все се моля ли, моля на Бог
за Неговата Прошка.
Бог все прощава ли, прощава
цялото ми житейско съществуване.
Божието сърце и душата ми чувстват,
че това е необикновено прелестна
и просветляваща игра.

20

Между светлината на твоята справедливост
и Светлината на Божието Опрощение
ще трябва да избирам аз.
Такъв глупак ли съм,
че на твоята страна да застана?
Светлината на Божието Опрощение
аз не само жадувам,
но бих искал един ден
и да се превърна в него.
Наистина, това е едничката ми цел.

21

Не усмивката на моя Учител,
не благословиите на моя Учител,
не състраданието на моя Учител,
а прошката на моя Учител
е живият ми дъх,
единственият ми жив дъх.

22. Магическата Пръчка на Бог

Макар лично ти да си написал
историята на живота си,
сега копнееш да забравиш
много от главите ѝ.
Ето, магическата Пръчка
на Божието Опрощение
е протегната над самата ти глава.

23. О, светлина на опрощението от Висините

О, светлина на опрощението от Висините,
щом вече си влязла
в моето плачещо и кървящо сърце,
не ме оставяй никога сам и изгубен.

24. Безкрайно говорене

Ти се отдаваш на безкрайно говорене,
за да изглеждаш мъдър.
Осъзнаваш ли какво си причиняваш,
когато се впускаш в безкрайно говорене?
Ти просто трупаш грижи
и още грижи,
докато не се окажеш
напълно смутен и объркан.
Спри да бъбриш,
освен ако можеш да разговаряш
с Божието Състрадателно Око,
Опрощаващи Нозе
и Просветляващо Сърце.

25. Ти не си ми простил

Ти не си ми простил.
Това означава, че не ме обичаш.
Ти не си ме обичал.
Това означава, че не познаваш себе си.

26. Съзнателно да се възгордея

Бог винаги гори от нетърпение
да ми прости,
но държа ли аз на Неговата Прошка?
Не!
Какво искам от Него?
Не искам Неговата Прошка,
а потайно и съзнателно
да се възгордея.

27. Похвала за моята молитва

Аз моля Бог за прошка
и Той ми прощава.
Но после осъзнавам,
че всъщност не прошка
съм искал от Него.
Това, което съм искал от Бог,
е било само похвала
за моята душевна молитва.

28. Готов съм да плача

Аз съм готов да изплача
река от сълзи,
докато не ме погълне докрай
Морето-Опрощение на моя Господ.

29. Божието Опрощаващо Око

Божието Опрощаващо Око
непременно ще надделее
над всички твои мъчителни страдания.
Просто чакай молитвено и душевно
Божия избран Час.

30. Всеки път, когато избягам от Теб

Всеки път, когато избягам от Теб
и се върна,
аз виждам Очите Ти
по-просветляващи от преди,
и усещам Сърцето Ти
по-опрощаващо от преди.

31. Учи другите на каквото ти се учиш

Учи другите на каквото ти се учиш
непрестанно:
песента-опрощение
в най-щедрото Сърце
на твоя Възлюбен Всевишен.

32. Твоето порицаващо Око

Мой мили Господи,
Твоето прощаващо Сърце аз душевно,
силно и безрезервно обичам.
Мой Господи Всевишни,
от Твоето порицаващо Око аз несъмнено,
отчаяно и безсънно се нуждая.

33. Две места за скриване на несъвършенства

На две места можем да скрием
несъвършенствата си:
едното място е
в Състрадателното Око на нашия Господ,
а другото е
под Неговите Опрощаващи Нозе.

34. Този, който се страхува

Не се страхувай.
Този, който се страхува,
не може да бъде близо
до Божието Състрадателно Око
и Божиите Опрощаващи Нозе.

35. Човешката неблагодарност

Божието Състрадателно Око
и Божието Опрощаващо Сърце
са в действие дори пред лицето
на вродената човешка неблагодарност.

36. Бог прости на живота ми

Бог прости на живота ми.
Затова сърцето ми се чувства задължено
да прости на околния свят.

37. Любовта може да разшири

Както прошката може да просветли
човешкия живот,
така и любовта може да разшири
човешкия ум.

38. Спокоен, но не и одухотворен

Не виждаш ли,
че си спокоен,
но не и одухотворен,
когато молиш Бог за Светлината
на Неговата Прошка?
Щом е така,
Бог и Светлината на Неговата Прошка
няма никога да почукат на вратата на сърцето ти.

39. Какво правиш в момента

Мой Господи,
аз не винаги съзнавам
какво правя,
затова може да не знам
какво правя в момента.
Но зная
какво правиш Ти в момента.
Ти мислиш за мен
и ми прощаваш.

40. Когато избирам

Когато избирам
да простя на света,
слънцето на моята божественост
веднага умножава
безграничната си мощ.

Когато избирам
да живея живот на единна любов,
луната на моето смирение
веднага увеличава
светлината на своята красота
и висотата на чистотата си.

41. Да станеш съвършен инструмент

За да станеш съвършен инструмент
на Твоя Господ Всевишен,
всеки ден са ти нужни от Него две неща.
През деня
се нуждаеш от Неговото Състрадание,
за да може на бойното поле на живота
твоят търсещ ум да преуспява,
а твоето зовящо сърце да продължава.
През нощта
се нуждаеш от Неговата Прошка,
защото несъзнателно, ако не и съзнателно,
се сприятеляваш със съня на невежеството.

42. Друга напитка

Прости ми, мой Господи Всевишни,
прости ми!
Аз пих много и с радост
от отровата на съмнението.
Сега искам да сменя напитката си.
Искам да пия нектара на вярата
без мярка и без принуда.
Няма ли да ми дадеш още един шанс,
мой Господи,
няма ли?

43. Друг приятел

Прости ми, мой Господи Всевишни,
прости ми!
Аз се сприятелих
с мрачната нощ на невежеството
съзнателно и преднамерено.
Сега искам да сменя приятеля си.
Искам да приема светлината на мъдростта
като мой нов приятел
веднага и завинаги.
Няма ли да ми дадеш още един шанс,
мой Господи,
няма ли?

44. Аз не Те обичах

Прости ми, мой Господи Всевишни,
Прости ми!
Аз не Те обичах
безсънно и безусловно.
Няма ли да ми дадеш още един шанс,
мой Господи,
няма ли?

45. Аз не Ти служих

Прости ми, мой Господи Всевишни,
прости ми!
Аз не Ти служих
душевно и безрезервно
в сърцата на търсещите странници,
поели по Пътя на Вечността.
Няма ли да ми дадеш още един шанс,
мой Господи,
няма ли?

46. Аз не говорих на света

Прости ми, мой Господи Всевишни,
прости ми!
Аз не говорих на света за Теб
уверено и убедително.
Няма ли да ми дадеш още един шанс,
мой Господи,
няма ли?

47. Не Те проявих

Прости ми, мой Господи Всевишни,
прости ми!
Аз не Те проявих тук на земята
реално и задоволително.
Няма ли да ми дадеш още един шанс,
мой Господи,
няма ли?

48. Божията Прошка ме намира

Божията Прошка ме намира
където и да съм.
Божието Състрадание ме отвежда
където трябва да отида.

49. Ранното утро на живота му

Ранното утро на живота му
видя Божиите Опрощаващи Нозе.
Късната вечер на живота му
ще види Божието Състрадателно Око.

50. Висотите на Божието Състрадание

Дълбините на Божието Опрощение
тайно
прикриват моята незначителност.

Висотите на Божието Състрадание
открито
засилват и умножават моето величие.

51.

Мой Възлюбени Господи Всевишни,
Пламъците на Твоята Справедливост
може да не знаят,
но Слънцето на Твоето Опрощение знае
как да ме направи Твой, наистина Твой.

52.

Аз винаги се моля на Бог за прошка,
когато постъпя зле.
Ако Бог ми прости,
тогава кой ще може да ме накаже?

53.

Ако успееш
да се върнеш към духовното,
ти непременно ще намериш начин
да завоюваш Светлината
на Божието Опрощение.

54.

Уви, аз не знаех,
че ще трябва да изплащам
такъв тежък дълг
към моето несъзнателно минало.

55.

Внимавай с миналото!
То има силата
да направлява властно
не само настоящето,
но и цялото бъдеще.

56.

За човека най-трудното нещо на земята
е да почувства,
че вчерашните злодеяния
са причината за днешните страдания.

57.

Ще осъзнаеш ли някога,
че всички твои житейски грешки
ще бъдат безпогрешно последвани
от Божието Опрощение?

58.

Отново и отново
правиш все същата грешка
и молиш другите да ти простят.
Ала какво право имаш
да очакваш и да настояваш за тяхната прошка,
щом продължаваш
да правиш същата грешка?

59.

Мой Господи Всевишни,
Ти ми прощаваш
и ми даваш нов шанс
не защото
заслужавам прошка,
а защото
искаш цялото Ти творение
да бъде наистина съвършено.

60.

Ако мислиш,
че представляваш вечната си глупост,
ти трябва да осъзнаеш,
че Бог представлява
Своето безгранично Опрощение.

61.

Всеки ден Бог пише
писма с Опрощение
до тези, които не са успели
и са се отказали,
и Състрадателни писма
до тези, които искат
да се явят отново на изпита.

62.

Божието Опрощаващо Сърце
е докоснало в самата им същност
твоите сълзи на разкаяние
дълго преди ти да усетиш
сълзите си.

63.

Мой Господи,
Ти знаеш какво става,
когато ми простиш:
аз не само усещам в сърцето си
ударите на Твоето Сърце,
но и чувствам,
че Вселената на Твоето Опрощение
е вселена на спасението ми.

64.

Ако можеш да плачеш като дете
само пет минути,
ти ще спечелиш Прошка от Всевишния.
Ала нека ти издам една тайна:
Дори една кратка минута е достатъчна,
защото Всевишният е Състрадателният Цар
на сърцето ти
и Опрощаващият Император
на живота ти.

65.

Бог
е безкраен и вечен.
Неговото Опрощение
е също така безкрайно и вечно.
Само че наистина ли искаш
Бог да ти дари
Своето Безусловно Опрощение
или искаш все така да плуваш
в морето на невежеството?
Това е въпрос
от първостепенно значение.

66.

Всеки ден
моят живот жадно лови
бездиханния дъх
на Божията Опрощаваща Усмивка.

67.

Колкото повече се опитвам
да скрия слабостите си от Бог,
толкова по-бързо ме открива
Радарът на Божието Състрадание и Прошка.

68.

Моят Възлюбен Всевишен мина на пръсти
през златните ми сънища
и остави на леглото ми
Своето Състрадателно Око
и Своето Опрощаващо Сърце.

69.

Когато ти прощава,
Бог ти обещава,
че ще прости
и на твоите спътници в духовния живот.

70.

За да угасиш пожара на желанията си,
трябва да се къпеш в океана
на Божията Опрощаваща Светлина.

71.

Единственото място,
където можеш да изхвърлиш
буйните пламъци на твоите емоции,
е Божието Опрощаващо Сърце.

72.

Всичко в Бог
обичам дълбоко.
Ала Неговите стъпващи по земята
Опрощаващи Нозе
обичам най-много.

73.

Далеч отвъд моите „да“ и „не“
е Божията
безкрайна Светлина на Опрощението
за мен.

74.

Има два начина
да получиш прошка.
Единият е да кажеш на Бог:
„Мой Господи,
няма повече да правя така!“
Другият начин е да помолиш Бог:
„Мой Господи,
покажи ми, моля Те, как
да живея съзнателно в Теб
и за Теб.“

75.

Неговото проницателно око
не оставя нищо невидяно.
Неговото състрадателно сърце
не оставя нищо недокоснато.
Неговото опрощаващо единство
не оставя нищо непросветлено.

76.

Мой Господи,
Ти знаеш какво става,
когато ми простиш:
аз не само усещам
ударите на Сърцето Ти
в моето сърце,
но и чувствам,
че Вселената на Твоето Състрадание
е вселена на моето спасение.

77.

Знаеш ли
на какво го е научил Бог?
Той го е научил
тайно, свещено, състрадателно
и безпогрешно
как да прощава
собствения си непростим живот.

78.

Моите скърби и горести
отлетяха,
когато получих Писмо с Опрощение
от моя Възлюбен Всевишен.

79.

Ако успееш
да се върнеш към духовното,
ти непременно ще намериш начин
да завоюваш Светлината
на Божието Опрощение.

80.

Ако ти знаеш
как да не се покоряваш,
то и Бог знае
как да прощава.

81.

Слънчевият път към осъзнаването на Бог
е напълно да забравиш
и мъдро да простиш
миналите си провали.

82.

Бог ми е простил.
Това означава,
че Той все още не ме е изоставил.

Бог не ме е изоставил.
Това означава,
че да бъда Негов съвършен инструмент
не е невъзможна задача.

83.

Още преди да узная
кой е Бог,
Той започна да рисува живота ми
с Цветовете на Своето
Състрадателно Опрощение.

84.

Ти искаш да знаеш
какво прави Бог
в почивния си ден.
В почивния си ден
Той непрекъснато
ти прощава.

85.

Забравянето
е понякога болка,
а понякога блаженство.
Прощаването
е винаги, винаги блаженство –
отново повтарям: блаженство.

86.

Спасителю на човечеството,
Възлюбени Сине на Божественото,
прекланяме се пред Теб,
защото Ти ни прощаваш.
Обичаме Те,
защото Ти ни закриляш.
Нашите красиви души са от Теб,
нашият плодоносен живот е за Теб,
единствено за Теб.

87.

В Неговото Сърце е Състраданието.
В Неговото Око е Закрилата.
В Неговите Нозе е Опрощението.

88.

Следвай, следвай всеки ден
напътствията
на Божието Състрадателно Око
и Неговите Опрощаващи Нозе.

89.

Ако си готов
да приемеш Божието наказание
душевно и радостно,
то бъди сигурен, че тогава
Бог ще ти даде просветление
по-бързо.

90.

Има само едно място,
където ще намериш утеха и радост,
и то е
в Божието всепрощаващо
Състрадателно Око.

Част V - 50 песни за прошката — композирани на коледното пътешествие 1986-1987

91. Khama tumi karbe jani — Ти ще ми простиш

Khama tumi karbe jani
Ei bharashai achi

Ти ще ми простиш, с тази надежда
аз съм още жив.

92. Prabhu taba khama — Мой Господи, Твоето опрощение

Prabhu taba khama taba madhumoyi ankhi

Мой Господи, Твоето Опрощение е нектарно-сладостното Ти Око.

93. Shasti kothai — Къде е наказанието

Shasti kothai shasti kothai
Kebal khamar banya

Къде е наказанието, къде е наказанието?
само поток от опрощение.

94. Ke amare ogo karibe ajike khama — Кой ще ми прости днес

Ke amare ogo karibe ajike khama
Ami jadi more nahi age khama kari

Кой ще ми прости днес,
ако първо аз не си простя?

95. Basana duar ruddha kariya — Затвори днес вратата на желанията ми

Basana duar ruddha kariya
Khama karo aji khama karo

Затвори днес вратата на желанията ми,
мой Господи, и ми прости.

96. Khamar jogya nahi ami jani — Прошка не заслужавам

Khamar jogya nahi ami jani
Tabu ami khama magi

Прошка не заслужавам,
но все пак моля за прошка.

97. Shato aparadh kariyacho khama — Стотици мои престъпления Ти си простил

Shato aparadh kariyacho khama
Chahibar bahu age

Стотици мои престъпления Ти си простил
много преди да поискам опрощение.

98. Khama lagi kandte habe — Дълбоко в сърцето си

Khama lagi kandte habe
Dibanishi pran gabhire

Дълбоко в сърцето си
денем и нощем аз трябва да плача за прошка.

99. Bahire nehari — Във външния си живот

Bahire nehari bidhata tomar karuna plaban
Bhitare nehari bidhata tomar khama sagar

Във външния си живот, мой Господи,
аз виждам Потока на Твоето Състрадание.
Във вътрешния си живот виждам
Океана на Твоето Опрощение.

100. Puratane khama karite haibe — Аз трябва да простя миналото си

Puratane khama karite haibe
Nutan jiban lagi

Аз трябва да простя миналото си,
за да започна нов живот.

101. Param pitar khama jani — Прошката на моя Абсолютен Господ

Param pitar khama jani amar lagi
Param pitar nutan sudha swapan

Прошката на моя Абсолютен Господ, аз зная,
е заради Неговата нова
Нектарна Мечта за мен.

102. Param prabhur khama bina — Всичко е далеч, много далеч

Param prabhur khama bina
Sakal kichui dure dure
Bahu dure

Всичко е далеч, много далеч,
само не и Прошката на Господа Всевишен.

103. Bishal hriday nahi jage — Голямото сърце не може никога да се пробуди

Bishal hriday nahi jage
Param pitar khama bina

Голямото сърце не може никога да се пробуди
без Опрощение от Абсолютния Господ.

104. Tumi tomar kripar ankhi — Ти си Твоето Състрадателно Око

Tumi tomar kripar ankhi
Tumi tomar khamar hiya

Ти си Твоето Състрадателно Око.
Ти си Твоето Опрощаващо Сърце.

105. Jibaner bhore kariyacho khama — В зората на моя живот Ти ми прости

Jibaner bhore kariyacho khama
Maraner sanjhe karibe

В зората на моя живот Ти ми прости.
В залеза на моя живот Ти ще ми простиш.

106. Dhire ati dhire man jangal — Бавно, много бавно в джунглата на ума ми

Dhire ati dhire man jangal
Bishwa prabhu khamar nayane hase

Бавно, много бавно в джунглата на ума ми
Опрощаващото Око на Властелина на Света се усмихва.

107. Ati druta gati hridaya kanane — Бързо, бързо в градината на сърцето ми

Ati druta gati hridaya kanane
Vishwa prabhur khamar nayan nache

Бързо, бързо в градината на сърцето ми
Опрощаващото Око на Властелина на Света танцува.

108. Param pitar nitya nutan — Жив съм на този свят

Param pitar nitya nutan
Khamar bale
Nitya ami dharar kole benche achi

Жив съм на този свят
с всекидневната, вечно нова Прошка
на моя Господ Всевишен.

109. Bhagabaner khama chhara — Без Божията Прошка

Bhagabaner khama chhara
Amar jiban dhudhu maru

Без Божията Прошка животът ми
е безкрайна пустиня.

110. Shasti tomar tomar khamar — Твоето Наказание е друг начин

Shasti tomar tomar khamar
Gopan anya rup

Твоето Наказание е друг начин
тайно да ми простиш.

111. Tumije anadi khamar baridhi — Ти си винаги Твоят безначален Океан от Опрощение.

Tumije anadi khamar baridhi nirabadhi

Ти си винаги Твоят безначален Океан от Опрощение.

112. Manaser bane aparadh kari — В джунглата на ума си аз върша престъпления

Manaser bane aparadh kari
Hriday kanane khama prarthana kari

В джунглата на ума си аз върша престъпления,
в градината на сърцето си моля за прошка.

113. Khamar lagi kendechilam — Аз плаках за прошка

Khamar lagi kendechilam
Khama peye nahi nachi

Аз плаках за прошка, прошка получих.
Ала не се усмихвам, не танцувам аз.

114. Hai hai hai hai — Уви, уви

Hai hai hai hai bhul kareo khamar nabhe
Urte nahi chai

Уви, уви, дори по погрешка не искам
да летя в небето на опрощението.

115. Animeshe kandbo ami — Безсънно ще плача днес

Animeshe kandbo ami
Prabhur madhur khamar ankhi dekhle aji

Безсънно ще плача днес,
за да видя Ласкавото Опрощаващо Око на моя Господ.

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ kk
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.