Прости ми

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 1987. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.

Съдържание

Част I — Песен за опрощение

Част II — Беседи за прошката

Част III — Въпроси и отговори за прошката

Част IV — Стихове за прошката

Част V - 50 песни за прошката — композирани на коледното пътешествие 1986-1987

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ kk
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.