Смърт, мога ли да вляза?

Смърт, мога ли да вляза?
“Не, определено не!
Ти си безсрамен лъжец,
ти си безполезен страхливец,
невъзможно същество!

Стотици пъти
си ме молил
да ти разреша
да влезеш в безжизнената ми Зала
и съм ти давала
незабавното си позволение.
Въпреки това ти покани страха
да улови сърцето ти.

Никаква възможност повече
няма да ти бъде давана.
С теб няма да споделям
моето удоволствие-нектар
и моята тишина-съкровище,
никога!
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.