Смърт, колко често разговаряш със Сатаната?

Смърт, колко често разговаряш със Сатаната?
“Никога не разговарям със Сатаната.
Мразя го!
Мразя неговата жестокост,
мразя действителността на неговото съществуване-невежество.
Той е просто невъзможен!”
Защо, Смърт, защо?

“Ти знаеш защо.
Аз обичам и Небето, и земята.
Обичам цветето на красота на Небето.
Обичам плода на дълга на земята.

Мошеникът Сатана винаги гори от нетърпение
да разруши цветето на Божия собствен Рай
и плода на Божията собствена земя.
Един ден ще победя Сатаната.
Ще го погълна
и тогава аз и лодката на моята Мечта ще се наслаждаваме на
Бог Красотата,
а аз и брегът на моята Реалност
ще се наслаждаваме на Бог Дълга,
Безрезервно и вечно.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.