Смърт, моля те, просветли ме

Смърт, моля те, просветли ме.
Някои хора биват убити,
докато защитават собствената си страна,
когато дойдат при теб,
какво правиш с тях?

“Когато те дойдат при мен,
аз ги благославям ли благославям.
Прегръщам ги ли прегръщам,
докато се уморят от прегръдката ми.”

А как стоят нещата с онези,
които биват убити,
докато нападат друга страна
и убиват народа й?
Въпросът ми е
какво правиш с онези нападатели?

“Нападатели?
Мразя ги,
буквално ги мразя!
Мразя ги също толкова,
колкото мразя Сатаната.
А когато те дойдат при мен,
всичките ги превръщам
в огромна футболна топка
и ги ритам ли ритам
с пълната сила на моите Крака-Гръмотевици,
докато напълно се изтощя!”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.