Смърт, имате ли телефони в твоята страна?

Смърт, тук на земята имаме телефони.
Имате ли телефони в твоята страна?
“Да, имаме.”

Толкова се радвам да го чуя.
Провеждате ли обаждания на дълги разстояния,
както ние, когато звъним от Америка до Русия?
“Да, провеждаме.
Всеки миг
моите помощници провеждат хиляди
обаждания на дълги разстояния
от мое име.”

Хиляди обаждания?
Боже мой!
С кого провеждат толкова много
обаждания на дълги разстояния?
“Те разговарят с Рая и с ада по телефона.
Всеки миг
хиляди човешки души
трябва да изпратим
или в Рая, или в ада.
Съобщаваме на Рая и ада първо,
преди да им изпратим нови членове.
Хвърляме онези членове долу,
които са предназначени за ада,
а бутаме онези членове нагоре,
които са предназначени за Рая.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.