Злополучна смърт

Смърт,
знам,
че яростно презираш самоубийството.
Как стоят нещата с неволните, неизбежните трагедии:
смърт при пожар
смърт при удавяне
смърт при гладуване
смърт при катастрофа
и други
злощастни смъртни случаи?

“Казвам ти,
злонамереният Сатана е този,
който е отговорен за всички
тъжни случки на земята.
Той ми създава такива проблеми!
Понякога ми е изключително трудно
да подслоня онези нещастни хора добре,
както истински би ме зарадвало.
Мразя Сатаната
на всяка крачка
и наистина го мисля.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.