Смърт, как знаеш?

Смърт, как знаеш,
че не ни предлагаш
лъжлива почивка?

“Поклоннико, как знаеш,
че твоят живот на земята
не е прекрасна илюзия?”

Смърт, знам, че моят живот на земята
не е илюзия,
защото
    играя тук на земята
    с Бог и Неговия Живот-Звук.

“Поклоннико, ела и навлез в мен.
Ще ме видиш да играя
    с Бог и Неговата Душа-Тишина.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.