Разрушение и разпадане, пристан и рай

Смърт, ти разрушение
и
    разпадане ли си?

    “Да, аз съм.”

Смърт, ти пристан
и
    Рай ли си?

    “Да, аз съм.”

Смърт, как?

    “Поклоннико, лесно,
аз просто разрушавам и разпадам
исканията на човешкото тяло
и
утешавам и обезсмъртявам
сълзите на божествената душа.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.