Какво правя със смъртта

Философът в мен
пренебрегва смъртта.

Певецът в мен
възпява смъртта.

Поетът в мен
обезсмъртява смъртта.

Йогинът в мен
заповядва на смъртта.
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.